ประวัติและผลงาน พระยาอนุมานราชธน

ประวัติและผลงาน พระยาอนุมานราชธน

  พระยาอนุมานราชธนเกิดเมื่อวันที่ 14 ธ.ค พ.ศ. 2431 ที่อ.ยานนาวา กรุงเทพ เดิมชื่อหลีกวางหยง ต่อมาเปลี่ยนเป็นยงและได้รับพระราชทานนามสกุลว่า เสฐียรโกเศศ บิดาชื่อหลี มารดาชื่อ เฮียร ทั้งคู่เป็นคนไทยเชื...

Read more
ชีวประวัติ พระสารประเสริฐ

ชีวประวัติ พระสารประเสริฐ

เกิดเกิดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒เรียนจบเปรียญ ๗ ประโยคงานโดยเหตุที่เป็นผู้แตกฉานด้านอักษรศาสตร์ ทั้งบาลี สันสกฤต งานที่ทำจึงเกี่ยวข้องกับทางอักษรศาสตร์เป็นหลัก และแต่งหนังสือเกี่ยวกับวรรณคดี...

Read more
พระยาอนุมานราชธน | เสฐียรโกเศศ นาคะประทีป | webmaster : poonpreecha@gmail.com